ขั้นตอนการเรียนขับรถที่ สตาร์ท ไดร์ฟวิ่ง

สมัครเรียน
กรอกใบสมัคร/จองตารางเรียน, ทดสอบ (หากชำระเงินมัดจำหรือเต็มจำนวน จะสามารถจองตารางเรียนล่วงหน้าได้) ไปที่สมัครเรียน
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ทดสอบสายตาทางลึก ทดสอบสายตาทางกว้าง ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
ยื่นเอกสาร
(1)บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ (2)ใบรับรองแพทย์ (มีอายุ 1 เดือน) จำนวน 1 ฉบับ
ชำระค่าเรียน
ชำระเงินมัดจำได้ขั้นต่ำเพียง 500 บาท ส่วนที่เหลือชำระในวันแรกที่มาเรียน ไปที่สมัครเรียน/อัตราค่าเรียน
แบบทดสอบประเมินก่อนสอบภาคทฤษฎี Pre-Test
ทำแบบ Pre-Test (ส่งคะแนนอัตโนมัติ พร้อมดูเฉลย หลังทำเสร็จ) ไปที่แบบทดสอบ
เรียนภาคปฏิบัติ/ภาคทฤษฎี
แอพข้อสอบฟรี ติวท่าขับรถเพื่อทดสอบฟรี!
ทดสอบและอบรม
ทดสอบภาคปฏิบัติ/ภาคทฤษฎี/อบรม
ยื่นหนังสือรับรอง
รับหนังสือรับรอง/ขอรับใบอนุญาตขับรถ*

ขอรับใบอนุญาตขับรถ

*เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรอง เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องทดสอบใดๆ ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกตามภูมิลำเนาหรือต่างภูมิลำเนา
สมัครเรียน